නරි බෑනා

යාචකයා - මහේෂ් අමරකෝන්, කුමාර ලියනගේ

නරියා - රොඩ්නි වර්ණකුල, ඉන්දික ජයසිංහ, යොහාන් රණසිංහ

ගම හාමිනේ - නිල්මිණි කෝට්ටේගොඩ, රත්නශීලා පෙරේරා, මාධනී මල්වත්තගේ

ගමරාල - ජයනාත් බණ්ඩාර, මහේෂ් අමරකෝන්, වසන්ත ගුණවර්ධන

ගමදුව - සංජීවනී විජේකෝන්, චාමරී නිසංසලා, සිසිගගනී තිලකරත්න

කපුවා - වසන්ත ගුණවර්ධන, ජයනාත් බණ්ඩාර, ඉන්දික ජයසිංහ

බල්ලා - ඉන්දික රාමනායක, චමින්ද ප්‍රසාද්, තිළිණ හෙයියන්තුඩුව

ජසයා සහ ලෙන්චිනා (පැරණි ජසකෝලම ඇසුරෙනි)


ආරච්චි - වසන්ත ගුණවර්ධන, මහේෂ් අමරකෝන්

ජසයා - ඉන්දික ජයසිංහ, ජනක රණසිංහ, දිලිප් මනෝහර

ලෙන්චිනා - රත්නශීලා පෙරේරා, සංජීවනී විජේකෝන්, සුජානි නිසංකා

මුදලි - ජයනාත් බණ්ඩාර, මහේෂ් අමරකෝන්, වසන්ත ගුණවර්ධන

හෙංචා - චමින්ද ප්‍රසාද්, ඉන්දික ජයසිංහ, තිළිණ හෙයියන්තුඩුව

අත්වැල් ගායනා - කාන්ති ජයවික්‍රම, සුජානි නිසංකා, සංජීවනී විජේකෝන්,  සිසිගගනී තිලකරත්න, සේරී නවංජනා ජයසේකර, මහේෂ් අමරකෝන්, කුමාර ලියනගේ, දිලිප් මනෝහර, තිළිණ හෙයියන්තුඩුව

රචනය හා නිෂ්පාදනය - දයානන්ද ගුණවර්ධන (1960)

සංගීත නිර්මාණය - ලයනල් අල්ගම

නැටුම් නිර්මාණය - බැසිල් මිහිරිපැන්න

පෙල සැකැස්ම  - දයානන්ද ගුණවර්ධන (1965)

සංගීත නිර්මාණය - රෝහණ බැද්දගේ

නැටුම් නිර්මාණය - රෝහණ බැද්දගේ

සංගීතය මෙහෙයවීම - පුබුදු වල්පිට
වාදක මණ්ඩලය - විජිත නාවල, දයා පෙරේරා,  විමුක්ති සිරිමාන්න
බෙර වාදනය - චතුර ජයමහ, යසස් ශ්‍රී චානක


අංග රචනය - ප්‍රකාශ් ගල්ගේවෙල, චන්ද්‍ර‍සිරි රාජපක්ෂ

පෙල කියාදීම - ඉන්දික රාමනායක, සේරී නවංජනා ජයසේකර


වේදිකා පරිපාලනය - අසෝක ජයසිංහ බණ්ඩාර
පරිපාලන සහය - මහේෂ් අමරකෝන්
වේදිකා සහය - චමින්ද ප්‍රසාද්, අනුර වන්නිආරච්චි
ඇඳුම් නිර්මාණය - අයිරාංගනී ගුණවර්ධන, අභිමංගලා ගුණවර්ධන
රංග ආලෝකකරණය - වසන්ත කුමාර, සත්‍යප්‍රිය විජේසිංහ